Koffiekan inschenken beker

Als je iets wilt laten vertalen, is het handig om vooraf te weten wat de prijs van de vertaling is. Je zou denken dat dit een eenvoudige som is: prijs per woord x het aantal woorden. Maar in werkelijkheid hangt die prijs van meerdere factoren af. Geen enkele vertaling is hetzelfde. Er spelen verschillende aspecten een rol en kwaliteit is niet altijd de belangrijkste.

Om met een eenvoudig voorbeeld te beginnen: je wilt een Word-document laten vertalen. Je vraagt enkele offertes op. De prijs van de vertaling is vaak per woord. De offertes zullen daarom bij elkaar in de buurt liggen. Je benadert de vertaler die je het best vindt passen en spreekt een leverdatum af. Je kijkt de vertaling daarna zelf nog een keer na en je gebruikt die vervolgens waarvoor die is bedoeld. Dit is het eenvoudigste vertaalproces.

Moeilijker wordt het echter wanneer de vertaling nog door iemand verwerkt moet worden. Zoals bij de vertaling van een flyer of brochure. In dat geval is er ook een grafisch vormgever nodig. Of je wilt een website of app laten vertalen. Dan moet ook iemand de technische kant verzorgen. Of je hebt zo veel te vertalen dat je meerdere vertalers nodig hebt. Hoe houd je dan de kwaliteit en terminologie consistent?

In zulke complexe gevallen is het handiger om een vertaalbureau in te schakelen. Een vertaalbureau beschikt over een grote database met vertalers en heeft vaak al ervaring met jouw vertaalvraag. Bijkomend voordeel is dat een vertaalbureau ook andere stappen van het proces kan verzorgen, zoals de opmaak of het invoegen van de vertaling in de HTML-code. Hierdoor wordt je vertaling echter wel duurder.

Prijs vertaling Engels

Als je kijkt naar de prijs van een vertaling van Engels naar Nederlands, dan is het belangrijk om te weten dat Engels Nederland een gangbare talencombinatie is. Het zal dus niet moeilijk zijn om een vertaler te vinden. Een reguliere prijs voor vertalingen Engels Nederlands is 10 eurocent per woord. Dit is exclusief BTW.

Wat je daarvoor krijgt, is dat een vertaler al zijn of haar vaardigheden en naslagwerken gaat inzetten om een zo goed mogelijke vertaling af te leveren. Als je een goede vertaler hebt gevonden, krijg je dus een goede vertaling. Maar ben je dan klaar?

Wat is ISO 17100:2015?

Taal is subjectief. Daardoor is de kwaliteit van een vertaling niet objectief te meten. Er bestaat wel een internationale standaard die de kwaliteit van vertalingen moet garanderen: ISO 17100:2015. Die standaard definieert echter niet waar een kwalitatief goede vertaling aan moet voldoen. In plaats daarvan wordt uiteengezet hoe het vertaalproces eruit moet zien om tot een vertaling van goede kwaliteit te komen.

Een van de voorwaarden van ISO 17100:2015 is dat een tweede vertaler het werk van de eerste vertaler controleert. Dit heeft meerdere voordelen en leidt tot een kwalitatief betere tekst. Deze tweede vertaler moet echter ook worden betaald. Dit bedrag zal lager zijn dan wat de eerste vertaler krijgt, omdat nakijken minder tijd kost. Vaak wordt hiervoor een uurtarief gerekend en meestal wordt op basis van het aantal woorden en de complexiteit van de tekst een vast aantal uren geoffreerd.

Kosten besparen met post-editing

Een manier om kosten te besparen op het vertalen van een tekst is door een algoritme de eerste vertaling te laten maken. In dat geval corrigeert de vertaler een door het algoritme gemaakte vertaling. Ook in dit vertaalproces kijkt een tweede vertaler het werk van de eerste vertaler na. Grote spelers op deze markt zijn RWS met Language Weaver en DeepL van het Duitse DeepL SE. Ook techgiganten als Google en Amazon bieden machinevertalingen aan. Je zou daar ChatGTP van OpenAI aan kunnen toevoegen, hoewel je daar wel de nodige kanttekeningen bij moet plaatsen.

De tarieven per woord van post-editing, of MTPE (Machine Translation Post-Editing), liggen lager omdat de vertaler minder tijd kwijt is aan het vertalen van een tekst. De tekst moet zich echter wel lenen voor MTPE. Als een tekst minder geschikt is, moet de vertaler vaak opnieuw vertalen, waardoor diegene soms zelfs meer tijd kwijt is dan zonder algoritme. Ga dus van tevoren goed na of MTPE een optie is.

De prijs van een vertaling

De prijs van een vertaling kun je opsplitsen in een aantal onderdelen, afhankelijk van wat je nodig hebt. In principe komt die neer op de prijs per woord voor de vertaler plus het uurtarief van de tweede vertaler. Alles wat je verder nog nodig hebt, komt daarbovenop. Denk dan aan een grafisch vormgever of programmeur. Of aan een review door een vakspecialist, zoals een jurist of arts die een vertaling op juistheid beoordeelt. Soms is een extra correctieronde gewenst, zoals voor drukwerk, en wordt er speciaal daarvoor een extra corrector ingehuurd. En als je een vertaalbureau in de arm neemt, betaal je ook voor de accountmanager en andere diensten die je bij hen afneemt.

De kosten van een goedkope vertaling

Er zijn spelers op de vertaalmarkt die zo goedkoop mogelijke vertalingen afleveren. Op de korte termijn kun je hier je voordeel mee doen. Je betaalt minder voor een redelijke tot goede vertaling. Op de lange termijn is dit echter schadelijk. Onder vertalers wordt vaak de Engelse uitdrukking gebezigd: “If you pay peanuts, you get monkeys”. Wat hiermee wordt bedoeld, is dat als je slecht betaalt, je een vertaling krijgen die eruitziet alsof die door een aap is gemaakt.

De kwaliteit van een vertaling wordt bepaald door drie factoren: de vaardigheid en de concentratie van de vertaler en de beschikbare tijd. Als een of meer van deze factoren lager is, dan heeft dit een negatieve impact op de kwaliteit van de vertaling.

Als bijvoorbeeld de deadline erg krap is, dan werkt de vertaler gehaast en is de kans op typefouten en andere slordigheidsfouten groter. Werk daarom zeker bij een krappe deadline met een of meer correctors.

Als een vertaler minder ervaren is, is de kans op fouten als gevolg van onwetendheid groter. Laat in dat geval een vertaler met veel ervaring op dat vakgebied de vertaling nakijken en communiceer de verbeteringen aan de minder ervaren vertaler.

Tot slot zal een minder geconcentreerde vertaler werk van mindere kwaliteit afleveren. Een vertaler kan bijvoorbeeld afgeleid zijn omdat hij of zij het in die periode toevallig erg druk heeft. Maar ook een te lage vergoeding werkt demotiverend en kan ertoe leiden dat je wel een professionele vertaler krijgt, maar dat diegene zich, al dan niet onbewust, inspant om een vertaling te leveren die in verhouding staat tot het geboden bedrag. Kortom, het is beter om niet te weinig te betalen voor een vertaling. Zeker als je vaker met een bepaalde vertaler wilt werken.

Neem contact met mij op

Ik hoop je hiermee inzage te hebben gegeven in de prijs van een vertaling. Ik help je graag bij een of meer van de hierboven beschreven stappen. En mocht je nog vragen hebben, stuur me gerust een berichtje.