Van spellingschecker tot copy editor

De tekstredactie die ik uitvoer, hangt af van wat jouw wensen zijn.

Ik kan een tekst op spel- en grammaticafouten nalopen. Maar ik kan ook met je meedenken en aangeven waarom bepaalde alineas niet lopen en andere wel. Of ik kan kijken of je stijl consistent is en aansluit bij de doelgroep.

Kortom, ik kan alles voor je zijn, van spellingschecker tot copy editor.

Ik heb vaak vertalingen geredigeerd. Het is in de vertalingenbranche eerder regel dan uitzondering dat een vertaler een tekst vertaalt, waarna een andere vertaler die nakijkt. Dat levert binnen de kortst mogelijke tijd de kwalitatief beste tekst op.

Ik heb deels de tekstredactie en deels de vertaling gedaan van een onderzoeksverslag voor een beleidsstuk. Hoewel het onderwerp niet mijn specialisme was, heb ik me dat snel eigen gemaakt.

Ook heb ik verschillende zakelijke nieuwsbrieven geredigeerd.

Hieronder vind je de boeken waarvan ik de tekstredactie geheel of gedeeltelijk heb gedaan. Niet alle boeken zijn vertalingen, sommige zijn in het Nederlands geschreven. 

Ik heb als bureauredacteur bij een academische uitgeverij gewerkt. Daar heb ik geleerd hoe het uitgeefproces in elkaar steekt en hoe je manuscripten moet corrigeren en vormgevers moet aansturen.

Ik heb meerdere subsidieaanvragen geredigeerd. Een subsidieaanvraag is in principe niets anders dan een verhaal op papier dat iemand anders moet overtuigen van het nut en de zinvolheid om het beschreven project te ondersteunen.